Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Košťany nad Turcom.

INFORMÁCIA k prevádzke verejného osvetlenia v obci na základe Koncesnej zmluvyVytlačiť
 

vo.png

Vážení spoluobčania,

nedá mi nevyjadriť sa k niektorým zámerne sa šíriacim dezinformáciám ohľadom prevádzky verejného osvetlenia v našej obci, preto chcem objasniť princíp fungovania prevádzky a zároveň vyvrátiť pochybnosti až slovné napádanie niektorých našich spoluobčanov na verejných sieťach.

Podpísaním Koncesnej zmluvy dňa 24.10.2014 predchádzajúcim vedením obce vlastníctvo verejného osvetlenia / celej osvetľovacej sústavy /, výložníkov a odberných miest v obci prešlo na dobu / tzv. koncesnú lehotu / 15 rokov , čiže až do roku 2029 na externú firmu MAGNA ENERGIA, a.s., ktorá je podľa uzavretej zmluvy Koncesionárom. Firma sa zaviazala touto Zmluvou prevádzkovať sústavu verejného osvetlenia v prevádzkyschopnom stave.

Čo znamená koncesia?

Je to vlastne služba, kde formou zmluvy sa zabezpečí prevádzka, modernizácia a údržba verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom tzv. koncesia na službu. Čiže týmto majetok vo vlastníctve obce bol odovzdaný protokolárne do správy uvedenej firmy. Z toho vyplýva, že nový vlastník na uvedené obdobie 15 rokov má zabezpečovať činnosti, ktoré sú uvedené v Zmluve. Povinnosťou obce je nahlasovať poruchy a teda stavy, keď verejné osvetlenie nie je funkčné.

Zaviazali sme sa zmluvne Koncesionárovi zabezpečiť nerušenú prevádzku a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by viedli k mareniu plnenia jeho záväzku.Pracovníci obce ani nikto iný nie je oprávnený zasahovať do majetku, ktorý zmluvne prešiel na externú firmu. Čiže týmto máme zviazané ruky a neostáva nám nič iné, len čakať na opravu po nahlásení poruchy. Nie je zmluvne ošetrené do akej lehoty má byť porucha odstránená po nahlásení. Tento nedostatok spôsobuje to, že sú dlhšie čakacie lehoty na opravu, najmä vtedy, keď príde obdobie vetrov a poruchy sú vo viacerých obciach naraz.

Zmluva je nevypovedateľná z dôvodu, že by sme prišli o nové vymenené LED lampy, ktoré by si firma demontovala na základe uvedených zmluvných podmienok.Našou snahou je túto situáciu riešiť tak, aby od nahlásenia až po opravu poruchy bol limit max. 3 dni.

Pre tých, ktorí si chcú podrobnejšie pozrieť Koncesnú zmluvu a jej podmienky uvádzam nasledovný link:

http://www.kostanynadturcom.sk/download_file_f.php?id=873070

Zmluva je zverejnená na webovej stránke obce.

V Košťanoch nad Turcom 20.9.2017                                      Ing.Marián Bunganič

                                                                                                     starosta obce

                                                                                                         

                                                   


 
 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka