Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Naše projekty

Naše rozpracované a dokončené projekty

V tejto sekcii budeme postupne zverejňovať informácie o našej činnosti v rámci menších, stredných aj tých väčších projektov v našej obci. Projektová činnosť je časovo náročná činnosť, ktorej dlžka od myšlienky až po realizáciu trvá dlhšie časové obdobie podľa obtiažnosti projektu. Samozrejme budeme sa snažiť touto formou vás informovať tak, aby ste mali prehľad o našej činnosti. Viac informácii k jednotlivým činnostiam je možné získať samozrejme návštevou na obecnom úrade.


Revitalizácia parkovej plochy pri Zdravotnom stredisku – tzv.TROJUHOLNÍK.

STAV PRED:

PO ÚPRAVE:

Slovo revitalizácia má,  rôzne významy. Je to slovo, ktoré obsahuje časť vitae, čo v latinčine znamená život. Spolu s predponou re, by revitalizácia mala znamenať prinavrátenie života, či už rastlinného alebo živočíšneho do krajiny alebo napríklad aj časti obce. Jednou zmála zelených plôch, ktoré má obec vo vlastníctve je aj tzv. trojuholník pri ZS. Je to miesto, ktoré slúži snáď ako najväčší orientačný bod vobci. Veď posúďte:,,Kde sa stretneme ? ... no samozrejme pri trojuholníku."

Preto, aby to miesto malo dôstojný vzhľad, je to predsa aj vstup do našej obce, rozhodli sme sa ho upraviť za pomoci pracovníkov z radov uchádzačov o zamestnanie a obecného úradu. Plocha bola vyrovnaná navozením ďalšej potrebnej zeminy, úpravou hriadky na kvety a samotným vysadením kvetov. Zvolili sme letničky, pretože práve tento druh nádherne farbami zvýrazní vysadenú plochu. Samozrejme okolie bolo dotvorené výsadbou trávy a úpravou okrasnými kamienkami. Vysadili sme aj veľké kamenné kvetináče, ktoré sú umiestnené pri vchode do ZS.

Vďaka usilovnej práci sa nám podarilo tento priestor zvýrazniť a skrášliť A teraz to podstatné, občanov vždy zaujíma koľko to stálo. Výška nákladov na celkovú prevedenú úpravu je 240 €.

Touto úpravou, ako už bolo v úvode spomenuté, bol prinavrátený život a krása v tejto časti našej obce.

Zdroj: Obecný spravodaj


Revitalizácia parkovej plochy pri OBECNOM ÚRADE.


 KOLO POD LIPAMI - sociálne zariadenia.

STAV PRED:

PRIEBEH PRÁC:

búracie práce

základová doska

hrubá stavba

položenie obkladu a dlažby pánskych a dámskych WC

 

STAV KONEČNÝ:

 


KOLO POD LIPAMI - budovanie sieti - kanalizácia, voda, elektro.

Práce ukončené, napojenie budovy a sociálných zariadení na verejnú kanalizáciu.

Pripojenie zrekonštruovanej budovy sociálných zariadení na vodu a elektro.


AREÁL ZŠ - telocvičňa.

Rekonštrukcia východnej strany telocvične  - zateplenie spojené s výmenou okien.

Práce budú pokračovať po získaní ďalších finančných prostriedkov, a to výmenou ostatných okien a rekonštrukciou fasády.

STAV PRED:

STAV PO:


AREÁL ZŠ - kanalizácia - telocvičňa.

Práce ukončené, konečne sme sa zbavili povinnosti vyťahovania žumpy, kde náklady neustále rástli.


AREÁL ZŠ - kanalizácia - školská jedáleň.

Práce ukončené, odbúrané neustále rastúce náklady na likvidáciu splaškov zo žumpy.

STAV PRED:

STAV PO:


PASSPORT BEZPEČNOSTI v obci.

Aktuálne informácie budú zverejňované postupne, ako bude postupovať priebeh prác na projekte.

Informácie sú dostupné aj na vyvesnej tabuli pri OcÚ.

Po spracovaní návrhu a projektovej dokumentácie boli podklady odovzdané na schválenie na OÚ odbor CD a PK, Dopravný inšpektorát Martin a SSC Martin.Po vydaní rozhodnutia plánujeme začať s prácami na jar 2017.

 

 


IBV Sever - Za hradskou.

Spoločne s občanmi v tejto časti novej výstavby obce sme dokončili vybudovanie infraštruktúry. Dorobila sa prijazdová komunikácia k rodinným domom, verejné osvetlenie a rozhlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IBV Juh - Trávniky

Spoločne s občanmi a developerom v tejto časti novej výstavby obce sa postupne buduje aj infraštruktúra.

Dorobila sa prijazdová komunikácia k rodinným domom, verejné osvetlenie a rozhlas.


Pripravujeme:

Kolo pod lipami - vybudovanie oddychovej zóny s mobiliárom

na základe získania dotácie vo výške 1.000 USD z projektu BLUE SKY

od firmy TRIM LEADER Košťany nad Turcom.

Mobiliár už máme z dotácie nakúpený, až sa počasie zlepší, bude prevedená montáž spoločne s pracovníkmi fa Trim Leader, ktorí sú garantom tohto projektu.

Kolo pod lipami - osadenie informačnej tabule, kde bude v historickom slede zachýtený vývoj DHZ v našej obci. Týmto chceme vyzvať našich občanov, ktorí majú dobové fotografie, aby nám podľa možnosti ich poskytli, aby bol zverejnený čo najvernejší obraz tejto histórie v našej obci. Nebudú zverejnené originály fotografii, ale urobené kópie, ktoré budú po zapožičaní vrátené pôvodným majiteľom. Fotografie je možné doniesť na obecný úrad.

 

 

 

 

 

 


 

Passport bezpečnosti _ dokumentácia

Pasport bezpečnosti a dopravného značenia miestnych komunikácií bol spracovaný v záujme zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov po miestnych komunikáciách, zvýšenia bezpečnosti chodcov pri prechádzaní z jednej strany vozovky na druhú, obmedzenia pohybu chodcov po komunikáciách a zvýšenia kvality a bezpečnosti prejazdu vozidiel z vozovky na súkromné pozemky

 

 

 

Dotácie, granty

Udelenie grantu na energetický audit budovy zdravotného strediska.

Prihlásili sme sa do programu Ekoobec 2015, ktorý vyhlasuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácií Pontis. Získali sme nefinančný dar - vykonanie energetického auditu budovy zdravotného strediska. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Obcou Košťany nad Turcom a Nadáciou Pontis firma ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 vyhodnotila súčasný stav budovy, vypracovala návrh opatrení na zníženie spotreby energie, vypracovala ekonomické a environmentálne vyhodnotenie opatrení a zostavila súbor odporúčaných opatrení na zlepšenie energetickej efktívnosti.

Udelenie grantu na projekt Detské ihrisko "Kolo pod Lipami" od Trim Leader a.s.
Dňa 15.7.2016 sme obdržali vyrozumenie od jedného z najvýznamnejších zamestnávateľov v Turci – spoločnosti Trim Leader a.s. v Košťanoch nad Turcom, že v projekte „Blue Sky projekt“ nám bola schválená žiadosť o poskytnutie grantu na projekt Detské ihrisko "Kolo pod Lipami" vo výške 1000,- USD. Za uvedenú sumu sme zakúpili štyri lavičky a dva odpadkové koše. Zamestnanci závodu Trim Leader a.s. v Košťanoch nad Turcom lavičky zložili a spolu s košami po úprave terénu osadili na miesto

Úprimne ďakujeme spoločnosti Trim Leader a.s. za poskytnutý finančný príspevok a odvedenú prácu.


 

dnes je: 20.8.2017

meniny má: Anabela

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

webygroup
ÚvodÚvodná stránka