Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

• Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási prechodný pobyt do 10 dní po ubytovaní. Ak prechodný pobyt trvá aj
po skončení predpokladaného času, je občan povinný nahlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
  Hlásenie pobytu občana v zahraničí – občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. Občania nemajú povinnosť sa z pobytu odhlasovať. Odhlásenie pobytu vykoná ohlasovňa na základe informácie tej ohlasovne, kde sa občan prihlási na nový pobyt.

DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • list vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva,
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

  • občiansky preukaz
  • nájomná zmluva s overeným podpisom vlastníka

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • občiansky preukaz

Vlastníci s listom vlastníctva s 8,- € kolkom z katastra. Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

LEHOTA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku

Za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť 5,- €.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka