Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

• Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Matričný úrad v Košťanoch nad Turcom je miestne príslušný pre obce Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo a Trnovo. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Košťanoch nad Turcom sa sobáše konajú každý piatok a sobotu v obradnej miestnosti obecného úradu. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

DOKLADY:

Žiadosť o uzavretie manželstva

 • rodný list obidvoch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. Povolenie
na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

LEHOTA: na počkanie

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA:

 • medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Košťanoch nad Turcom, Turčianskom Petre, Trebostove a Trnove - bez poplatku
 • medzi štátnym občanom SR /s trvalým pobytom v Košťanoch nad Turcom, Turčianskom Petre, Trebostove a Trnove/ a cudzincom - 70,- €
 • medzi cudzincami - 200,- €
 • ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200,- €
 • pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom - 35,- €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70,-  €
 • za náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti v Košťanoch nad Turcom (uznesenie č. 4/2011 zo dňa 24.1.2011) – 65,- €

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka