Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Naše projekty 2014-2018

Naše rozpracované a dokončené projekty 2014 - 2018

V tejto sekcii budeme postupne zverejňovať informácie o našej činnosti v rámci menších, stredných aj tých väčších projektov v našej obci. Projektová činnosť je časovo náročná činnosť, ktorej dlžka od myšlienky až po realizáciu trvá dlhšie časové obdobie podľa obtiažnosti projektu. Samozrejme budeme sa snažiť touto formou vás informovať tak, aby ste mali prehľad o našej činnosti. Viac informácii k jednotlivým činnostiam je možné získať samozrejme návštevou na obecnom úrade.


Revitalizácia parkovej plochy pri Zdravotnom stredisku – tzv.TROJUHOLNÍK.

STAV PRED:

Park 005.jpgPark 004.jpg

PO ÚPRAVE:

DSC_0085.jpgreceived_10202122958471987.jpgreceived_10202122958551989.jpgDSC_0086.jpgDSC_0087.jpgreceived_10202122959312008.jpg

Slovo revitalizácia má,  rôzne významy. Je to slovo, ktoré obsahuje časť vitae, čo v latinčine znamená život. Spolu s predponou re, by revitalizácia mala znamenať prinavrátenie života, či už rastlinného alebo živočíšneho do krajiny alebo napríklad aj časti obce. Jednou zmála zelených plôch, ktoré má obec vo vlastníctve je aj tzv. trojuholník pri ZS. Je to miesto, ktoré slúži snáď ako najväčší orientačný bod vobci. Veď posúďte:,,Kde sa stretneme ? ... no samozrejme pri trojuholníku."

Preto, aby to miesto malo dôstojný vzhľad, je to predsa aj vstup do našej obce, rozhodli sme sa ho upraviť za pomoci pracovníkov z radov uchádzačov o zamestnanie a obecného úradu. Plocha bola vyrovnaná navozením ďalšej potrebnej zeminy, úpravou hriadky na kvety a samotným vysadením kvetov. Zvolili sme letničky, pretože práve tento druh nádherne farbami zvýrazní vysadenú plochu. Samozrejme okolie bolo dotvorené výsadbou trávy a úpravou okrasnými kamienkami. Vysadili sme aj veľké kamenné kvetináče, ktoré sú umiestnené pri vchode do ZS.

Vďaka usilovnej práci sa nám podarilo tento priestor zvýrazniť a skrášliť A teraz to podstatné, občanov vždy zaujíma koľko to stálo. Výška nákladov na celkovú prevedenú úpravu je 240 €.

Touto úpravou, ako už bolo v úvode spomenuté, bol prinavrátený život a krása v tejto časti našej obce.

Zdroj: Obecný spravodaj

Osadenie vstupnej tabule.

Pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci bola osadená nová tabuľa, ktorá túto udalosť pripomína a víta všetkých pri vstupe do našej obce.

IMG_0858.jpg


Revitalizácia parkovej plochy pri OBECNOM ÚRADE.

DSC_0002.jpgDSC_0003.jpg

DSC_0004.jpgDSC_0005.jpg


 KOLO POD LIPAMI - sociálne zariadenia.

STAV PRED:

DSC_0101.jpgDSC_0100.jpgDSC_0099.jpg

PRIEBEH PRÁC:

búracie práce

DSC_0105.jpgDSC_0108.jpgDSC_0114.jpg

DSC_0116.jpgDSC_0117.jpgDSC_0118.jpg

základová doska

DSC_0124.jpgDSC_0125.jpgDSC_0122.jpgDSC_0129.jpgDSC_0133.jpgDSC_0020.jpgDSC_0021.jpgDSC_0023.jpg

hrubá stavba

DSC_0036.jpgDSC_0037.jpgDSC_0038.jpgDSC_0039.jpgDSC_0070.jpgDSC_0116..jpgDSC_0091.jpgDSC_0093.jpgDSC_0115..jpgDSC_0121..jpgDSC_0122..jpgDSC_0118..jpgDSC_0117..jpg

položenie obkladu a dlažby pánskych a dámskych WC

IMG_0115.jpgIMG_0117.jpgIMG_0118.jpg

STAV KONEČNÝ:

IMG_0275.JPGIMG_0277.JPG

Interiér je dokončený a pripravený po skolaudovaní na používanie.

IMG_0834.JPGIMG_0835.JPG

             Exteriér je potrebné dokončiť, a to zateplenie dvoch stien zo strany susedného pozemku.


Detské ihrisko - Kolo pod lipami.    

Do oddychovej časti v priestore Kola pod lipami boli osadené detské prvky.

IMG_0994.jpgIMG_0996.jpgIMG_0997.jpgIMG_0998.jpgIMG_0999.jpgIMG_1001.jpg                    


KOLO POD LIPAMI - budovanie sieti - kanalizácia, voda, elektro.

Práce ukončené, napojenie budovy a sociálných zariadení na verejnú kanalizáciu.

Pripojenie zrekonštruovanej budovy sociálných zariadení na vodu a elektro.

DSC_0107.jpgDSC_0105.jpgDSC_0093.jpgDSC_0112.jpgDSC_0114.jpgDSC_0116.jpgDSC_0118.jpgDSC_0106.jpg


AREÁL ZŠ - telocvičňa.

Rekonštrukcia východnej strany telocvične  - zateplenie spojené s výmenou okien.

Práce budú pokračovať po získaní ďalších finančných prostriedkov, a to výmenou ostatných okien a rekonštrukciou fasády.

STAV PRED:

DSC_0044.jpgDSC_0045.jpg

STAV PO:

DSC_0088.jpgDSC_0089.jpg


AREÁL ZŠ - kanalizácia - telocvičňa.

Práce ukončené, konečne sme sa zbavili povinnosti vyťahovania žumpy, kde náklady neustále rástli.

IMG_8660.jpg20151022_090300.jpg


AREÁL ZŠ - kanalizácia - školská jedáleň.

Práce ukončené, odbúrané neustále rastúce náklady na likvidáciu splaškov zo žumpy.

STAV PRED:

IMG_8650.jpgIMG_8651.jpgIMG_8652.jpg

STAV PO:

IMG_8656.jpgIMG_8658.jpgIMG_8659.jpgIMG_8690.jpgIMG_8692.jpgIMG_8694.jpgIMG_8695.jpgIMG_8703.jpgIMG_8709.jpgIMG_8710.jpgIMG_8711.jpg


Nový pristrešok nad vchodom pošty.

Z dôvodu bezpečnosti návštevníkov pošty a ďalších priestorov, do ktorých sa vchádza týmto vchodom, bol namontovaný ochranný prístrešok nad schodište. Schodište bolo predtým chránené balkónom, ale ten bol zbúraný. Ochrana je potrebná z dôvodu padania snehu, ľadu zo strechy budovy a proti namrzaniu schodišta.

IMG_1050x.JPG

IMG_0695.JPGIMG_0696.JPGIMG_0697.JPG


PASSPORT BEZPEČNOSTI v obci.

Aktuálne informácie budú zverejňované postupne, ako bude postupovať priebeh prác na projekte.

Informácie sú dostupné aj na vyvesnej tabuli pri OcÚ.

Po spracovaní návrhu a projektovej dokumentácie boli podklady odovzdané na schválenie na OÚ odbor CD a PK, Dopravný inšpektorát Martin a SSC Martin.Po vydaní rozhodnutia plánujeme začať s prácami.

Passport bezpečnosti 002.jpgPassport bezpečnosti 003.jpg


Osadenie dopravných parabolických zrkadiel.

Píla Danek - vyriešenie neprehľadnej zákruty

Pani Jonášová - sprehľadnenie križovatky

IMG_0349.JPGIMG_0350.JPG

Z dôvodu predchádzania kolíznych situácii na neprehľadných križovatkách pri pani Jonášovej v smere do nových IBV JUH Trávniky / letisko / a na rohu píly pána Daneka, boli osadené dopravné parabolické zrkadlá na sprehľadnenie týchto úsekov.


Chodník od lekárne ku ZS.

STAV PRED

IMG_0557.jpgIMG_0558.jpg

IMG_0561.jpgIMG_0562.jpg

PRIEBEH PRÁC

IMG_0914.jpg

IMG_0576.jpgIMG_0578.jpg

IMG_0582.jpgIMG_0591.jpg

IMG_0602.jpgIMG_0632.jpg

KONEČNÝ STAV

IMG_1000.jpgIMG_1001.jpg

Realizovali sme tento projekt po spracovaní projektovej dokumentácie a stavebného povolenia a aj po schválení finančného príspevku – dotácie na základe zverejnenej výzvy poskytovateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja  v rámci programu  „REGIONÁLNY ROZVOJ“ a podprogramu Verejný priestor a infraštruktúra. Bola nám  poskytnutá dotácia vo výške 1.500,- € na podporovanú činnosť s názvom ,, Chodník od lekárne ku zdravotnému stredisku. “.

Chodník má predovšetkým slúžiť všetkým, ktorí sa pohybujú v smere k zdravotnému stredisku, ale najmä ako napojenie na priechod z asfaltového chodníka a pokračovanie v smere k materskej škôlke a obytnej zóny na Nivu a IBV Juh Trávniky/letisko/. Pohybom chodcov po chodníku a nie po krajnici cesty je zvýšená ich bezpečnosť.

Náklady na vybudovanie chodníka podľa projektovej dokumentácie boli rozpočtované na sumu12.000,- €. Tým, že práce boli vykonané svojpomocne a nakupovali sme len materiál, dokázali sme ušetriť dve tretiny nákladov. Čiže v číslach je to náklad na 4.000,-€, z toho ešte 1.500,-€ sme získali dotáciu. Dĺžka chodníka je 42m, šírka 2m, profilovaný je v rádiuse, čo bolo náročné najmä na pokládku zámkovej dlažby. Až bude ustálené a najmä suché počasie, budú nastriekané priechody a označené dopravným značením.

Upozorňujeme, že chodník je pre chodcov, nie na parkovanie aut pri lekárni, parkovaním na chodníku a priechodu pre chodcov dochádza k  porušeniu dopravných predpisov.


Chodník - skratka pre starších občanov do lekárne.

IMG_0929.jpgIMG_0931.jpgIMG_0933.jpg

Z dôvodu využívania skratky medzi zdravotným strediskom a lekárňou bol na požiadanie starších občanov vybudovaný chodník, ktorý bezpečne spája prechod po tráve a následne eliminuje možnosť pošmyknutia sa..


OcU - spevnená plocha.

IMG_0855.JPG


Lekáreň - spevnená plocha.

IMG_1018.JPGIMG_1019.JPG


Merače rýchlosti.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a spomalenie neprispôsobivých vodičov boli nasadené na ceste 3.triedy v smere do a z T.Petra merače rýchlosti.Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci bude sledované aj príslušníkmi PZ. Ak to nepomôže, budú prijaté opatrenia, aby sme neprispôsobivých vodičov umravnili.

 

IMG_0700.jpgIMG_0762.jpg


Bezpečné prechody vjazdov z cesty 3.triedy.

Na plynulý a bezpečný vjazd z cesty 3.triedy boli vybudované prechody z betonových tvárnic. Sú bezpečné aj pre chodcov a cyklistov.

IMG_0772.jpgIMG_0773.jpgIMG_0774.jpg

 


Priechody pre chodcov - vyznačenie.

Priechod pre chodcov - obecný úrad

IMG_0987.jpg

Priechod pre chodcov - lekáreň

IMG_0989.jpg

Priechod pre chodcov - zdravotné stredisko

IMG_1016.JPG

 


PRIPRAVUJEME:

 

Spomaľovacie prahy resp. zníženie rýchlosti dopr.značkami

 


IBV Sever - Za hradskou.

Spoločne s občanmi v tejto časti novej výstavby obce sme dokončili vybudovanie infraštruktúry. Dorobila sa prijazdová komunikácia k rodinným domom, verejné osvetlenie a rozhlas.

20161024_145121_resized.jpg20161024_154401_resized.jpg

 

 

 

20161024_203641_resized.jpg20161024_204318_resized.jpg

20161024_204437_resized.jpg20161024_214306_resized.jpg

 

 

 

 

 

 

 


IBV Juh - Trávniky.

Spoločne s občanmi a developerom v tejto časti novej výstavby obce sa postupne buduje aj infraštruktúra.

       Dorobila sa prijazdová komunikácia k rodinným domom,

                         verejné osvetlenie,

                         osadenie dopravných značiek a

                         rozhlas.

IMG_0108.jpgIMG_0109.jpgIMG_0110.jpg

IMG-20161110-WA0001.jpgIMG_20161110_201841.jpgIMG_20161110_201829.jpgIMG_20161110_201821.jpg

IMG_0470.JPGIMG_0471.JPGIMG_0473.JPG

IMG_0474.JPG

pokládka obrubníkov

IMG_0811.jpgIMG_0909.jpgIMG_1110.jpg

výstavba mostíka

IMG_1111.jpgIMG_1113.jpgIMG_1114.jpg

IMG_1136.jpgIMG_1137.jpg

asfaltovanie komunikácie

letisko asfaltovanie.JPG

montáž zábradlia

IMG_1292.JPGIMG_1296.JPG


Projekt Knihobúdka.

IMG_0567.JPG

Knihobúdky sú malé verejné knižnice, z ktorých si každý môže požičať knihu a po prečítaní si ju nechať, alebo vrátiť, prípadne doniesť knihu. Projekt knihobúdok úspešne funguje v mnohých európskych mestách. Pomocou knihobúdky môžete dať druhý dych Vašim knihám. Ak máte doma staré knihy, doneste ich do knihobúdky a urobte tak radosť ostatným.

V Košťanoch nad Turcom je knihobúdka spolu s lavičkami na čítanie umiestnená

v „Kole pod Lipami“.

Sprístupnená bude denne v čase 7:00 – 18:00 hod.

 


Pripravujeme:

Kolo pod lipami

Dokončenie zateplenia a fasády na objekte sociálných zariadení. Nemôžme to momentálne zatepliť pre vydané opatrenie a bránenie nám ohľadom vstupu na susedný pozemok.

 

Kolo pod lipami - osadenie informačnej tabule, kde bude v historickom slede zachýtený vývoj DHZ v našej obci. Týmto chceme vyzvať našich občanov, ktorí majú dobové fotografie, aby nám podľa možnosti ich poskytli, aby bol zverejnený čo najvernejší obraz tejto histórie v našej obci. Nebudú zverejnené originály fotografii, ale urobené kópie, ktoré budú po zapožičaní vrátené pôvodným majiteľom. Fotografie je možné doniesť na obecný úrad.

 

 

 

 

 

 

 


 

Dotácie, granty

Udelenie grantu na energetický audit budovy zdravotného strediska.

Prihlásili sme sa do programu Ekoobec 2015, ktorý vyhlasuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácií Pontis. Získali sme nefinančný dar - vykonanie energetického auditu budovy zdravotného strediska. Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Obcou Košťany nad Turcom a Nadáciou Pontis firma ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 vyhodnotila súčasný stav budovy, vypracovala návrh opatrení na zníženie spotreby energie, vypracovala ekonomické a environmentálne vyhodnotenie opatrení a zostavila súbor odporúčaných opatrení na zlepšenie energetickej efktívnosti.

Udelenie grantu na projekt Detské ihrisko "Kolo pod Lipami" od Trim Leader a.s.
Dňa 15.7.2016 sme obdržali vyrozumenie od jedného z najvýznamnejších zamestnávateľov v Turci – spoločnosti Trim Leader a.s. v Košťanoch nad Turcom, že v projekte „Blue Sky projekt“ nám bola schválená žiadosť o poskytnutie grantu na projekt Detské ihrisko "Kolo pod Lipami" vo výške 1000,- USD. Za uvedenú sumu sme zakúpili štyri lavičky a dva odpadkové koše. Zamestnanci závodu Trim Leader a.s. v Košťanoch nad Turcom lavičky zložili a spolu s košami po úprave terénu osadili na miesto

Úprimne ďakujeme spoločnosti Trim Leader a.s. za poskytnutý finančný príspevok a odvedenú prácu.

Dotácia ŽSK - zapojili sme sa do výzvy o dotáciu a boli sme úspešní !!

Na základe zverejnenej výzvy poskytovateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávného kraja  v rámci programu  „REGIONÁLNY ROZVOJ“ a podprogramu Verejný priestor a infraštruktúra nám bola poskytnutá dotácia vo výške 1.500 € na podporovanú činnosť s názvom ,, Chodník od lekárne ku zdravotnému stredisku “.

Dotácia ŽSK - program KULTÚRA

Po uverejnení výzvy na základe VZN 46/2016 zo Žilinského samosprávneho kraja pre poskytnutie dotácie z programu KULTÚRA pre rok 2018 nám bola schválená dotácia vo výške 1.657 € na činnosť s názvom ,,695.výročie prvej písomnej zmienky o našej obci ".


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka