Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Naše projekty 2018-2022

Naše rozpracované a dokončené projekty 2018 - 2022

V tejto sekcii budeme pokračovať v zverejňovaní informácii o našej činnosti v tomto volebnom období. Projektová činnosť je časovo náročná činnosť, ktorej dlžka od myšlienky až po realizáciu trvá dlhšie časové obdobie podľa obtiažnosti projektu. Viac informácii k jednotlivým činnostiam je možné získať samozrejme návštevou na obecnom úrade.


 

PRIPRAVUJEME


MATERSKÁ ŠKOLA - NOVOSTAVBA

v súčasnosti stále prebieha verejné obstáravanie na dodávateľa stavebných prác podľa zákona o verejnom obstáravaní.


PROJEKT ,, ZVYŠUJEME TECHNICKE ZRUČNOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY KOŠŤANY NAD TURCOM“

Projekt v štádiu prípravy podkladov k podpisu zmluvy s ministerstvom.

Jedná sa o realizáciu získaných finančných prostriedkov z fondov EU.


DOPRAVNÉ IHRISKO PRI MATERSKEJ ŠKOLE

projekt v štádiu príprav na podanie žiadosti o dotáciu MAS / Miestnej akčnej skupiny, ktorej je obec členom / na získanie finančnej dotácie pre realizáciu.

Vydané stavebné povolenie na realizáciu.


PROJEKT WIFI PRE OBEC KOŠŤANY NAD TURCOM

prebieha kontrola uskutočneného verejného  obstáravania na dodávateľa.

Jedná sa o realizáciu získaných finančných prostriedkov z fondov EU.


CYKLOTRASY

Martin Odtoky – Košťany – smer Príbovce v rámci katastra.

V súčasnosti prebieha rokovanie s Mestom Martin ohľadom prípravy štúdie realizovateľnosti cyklotrasy Martin časť Odtoky - Košťany.

Časť Košťany  - smer Príbovce je v štádiu príprav pred realizáciou v rámci vybudovanie protihlukovej zóny popri železnici developerom v časti IBV - Juh, ktorej súčasťou bude aj cyklochodník.


VÝMENA VODOVODNÉHO POTRUBIA

Projekt výmeny vodovodného potrubia v Zakladnej škole.

Jedná sa o úsek z hlavnej šachty po vstup do školy a úsek k šatniam TJ Turčan.

Projekt pred realizáciou združenou investíciou Doprastav - Obec Košťany nad Turcom.


CHODNÍK TURČIANSKY PETER - KOŠŤANY NAD TURCOM

projekt v spolupráci so susednou samosprávou T. Peter. Stavebné konanie ukončené vydaním stavebného povolenia. Projekt pripravený pre výzvu z EF, prípadne prefinancovanie z iných zdrojov.


 

REALIZUJEME


 

 PROJEKT REKONŠTRUKCIE CHODNIKOV

Projekt v štádiu prípravy projektovej dokumentácie a prípravy podkladov pre stavebné konanie.

Stavebné konanie ukončené vydaním stavebného povolenia - rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie pre účely stavebných prác.

Podpísaná Zmluva o dielo so stavebnou firmou na I.ETAPU - chodník A popri stanici.

Termín na odovzdanie diela je zazmluvnený do 10.11.2019.

 


 

KAMEROVY SYSTÉM OBCE

 montáž I.etapy v okolí obecného úradu....

IMG_2204.jpgIMG_2214.jpg

IMG_2207.jpgIMG_2208.jpg

IMG_2209.jpgIMG_2216.jpg

pokračujeme montážou v ďalších častiach obce....


 

MONTOVANÁ HALA PRE HASIČSKÚ TECHNIKU

 za Zdravotným strediskom

v súčasnosti prebieha obstáravanie na dodávateľa stavebných prác.

začíname s odstránením plotu..

Vysoký plechový plot v západnej časti pozemku, ktorý bol naklonený na susedné budovy  z dôvodu bezpečnosti musel byť odstránený.

Prípravné práce sú vykonávané svojpomocne členmi hasičského zboru.

IMG_1886.jpgIMG_1887.jpg

IMG_1888.jpgIMG_1890.jpg

pokračujeme prípravnými prácami...

vytýčenie staveniska...

IMG_1926 (3).jpgIMG_1928 (3).jpg

skrývka ornice...

IMG_1930.jpgIMG_1933.jpgIMG_1931.jpgIMG_1934.jpg

 


 

EXTERIÉROVÝ FITPARK - TABÁŇ

V zdravom tele, zdravý duch – týmto heslom sa v poslednej dobe riadi čím ďalej, tým viac ľudí. Exteriérový fitpark umoží precvičiť si všetky partie tela na čerstvom vzduchu a je vhodný pre všetky vekové kategórie od starších detí až po seniorov.

začiatok výstavby...

   IMG_2043.jpgIMG_2044.jpg

prvky na cvičenie...

IMG_2067.jpgIMG_2068.jpgIMG_2069.jpgIMG_2070.jpgIMG_2071.jpgIMG_2072.jpgIMG_2073.jpgIMG_2080.jpgIMG_2081.jpg

doplnime ešte mobiliar...

 


 

ZDRAVOTNÉ STREDISKO - ÚPRAVA VSTUPU PRE SENIOROV

Súčasný vstup do zdravotného strediska spôsobuje veľké problémy najmä našim seniorom - pri otváraní dverí musia urobiť krok-dva dozadu dolu schodmi.

stav pred...

IMG_1589.jpgIMG_1587.jpg

Preto budú vstupné dvere odstránené. Vo vstupnej chodbe sa vybudujú nové plastové dvere, ktoré budú na rovnej ploche, čo umožní bezproblémový vstup.Rekonštrukcia začala odstránením radiátora, následne vyrovnaním diery v podlahe, ktorá vznikla prepadnutím sa panela...a pokračovala osadením železného profilu, ktorý bude slúžiť ako opora dverí.

prevedené úpravy...

IMG_1681.jpgIMG_2064.jpg

montáž dverí...

IMG_2075.jpgIMG_2076.jpg

IMG_1924.jpgIMG_1925.jpgIMG_1923.jpg

... projekt ukončený


 

SKLAD ŠPORTOVÝCH POTRIEB A PRÍSTREŠOK

v športovom areáli TJ Turčan

Stavba skladu športových potrieb bude murovaná so sedlovou strechou, prízemná a bude slúžiť na uskladnenie športových pomôcok. Murovanú časť budujú športovci svojpomocne, strecha bude zhotovená dodávateľsky.

staviame...

IMG_1778.jpgIMG_2050.jpg

IMG_1819.jpgIMG_1821.jpg

IMG_2049.jpg

IMG_2046.jpgIMG_2048.jpg

... preklady a veniec...

IMG_2674.jpgIMG_2675.jpg

... priprava materiálu na krov...

IMG_2669.jpg

                

Prístrešok bude stavba drevená rámová so sedlovou strechou, prízemná a bude slúžiť na úkryt osôb pred nepriaznivým počasím a na realizáciu športových a kultúrných podujatí v obci. Drevená časť bude zhotovená dodávateľsky, vnútornú spevnenú plochu vybudujú športovci svojpomocne.

.. betonáž pätiek a príprava materiálu na stavbu strechy..

IMG_1793.jpgIMG_2671.jpg

... pokračujeme    


 

KOLUMBÁRIUM a CHODNÍK ku kolumbáriu

Z dôvodu rozšírenia hrobových miest na cintoríne a možnosti uloženia urny aj do schránky, bolo vybudované kolumbárium - časť cintorína s výklenkami na ukladanie popolníc s telesnými pozostatkami - 20 ks schránok.

IMG_1516.jpg

Pre prístup sa realizuje výstavba chodníka....

IMG_1913.jpgIMG_1915.jpg

IMG_1917.jpg

Príprava pokládky zámkovej dlažby....

IMG_2661.jpgIMG_2662.jpg

a doplnenie mobiliáru - lavičky na oddych......

Projekt ukončený


 

ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY vybudovaním vsakov

z ulice medzi rodinnými domami p. Remeňa a p. Mrenkovej

v príprave...


 

REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE V ŠKOLSKEJ JEDALNI PRI ZAKLADNEJ ŠKOLE

počas prác...

IMG_1778.jpgIMG_1831.jpg

IMG_1832.jpgIMG_1833.jpg

IMG_1834.jpgIMG_1835.jpg

....projekt dokončený počas letných školských prázdnin.


 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KOŠŤANY NAD TURCOM - NOVÝ

projekt v štádiu spracovania

všetky informácie sú postupne zverejňované na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.


 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMUNIKÁCII POKLÁDKOU OBRUSNEJ VRSTVY ASFALTU

Po dokončení stavby splaškovej kanalizácie v časti Ostrov, projekt vodnej stavby Košťany nad Turcom rozšírenie kanalizácie, bola dokončená povrchová obrusná vrstva asfaltu na ceste III. triedy a prípojných miestných komunikácií.

IMG_1754.jpgIMG_1755.jpg

IMG_1756.jpgIMG_1757.jpg

IMG_1760.jpgIMG_1765.jpg

IMG_1766.jpgIMG_1768.jpg

IMG_1779.jpgIMG_1780.jpg

IMG_1781.jpgIMG_1782.jpg

IMG_1783.jpg

projekt dokončený.


 

 


 

Dotácie, granty

zapájame sa do výziev o dotácie a sme úspešní !!

Dotácia ŽSK - program AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ

Na základe zverejnenej výzvy poskytovateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávného kraja  v rámci programu „ AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ “ a podprogramu Aktívny človek = aktívna spoločnosť, nám bola poskytnutá dotácia vo výške 500 € na podporovanú činnosť s názvom ,, Workoutové ihrisko - fitpark “.

Dotácia ŽSK - program VEREJNÝ PRIESTOR A VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Po uverejnení výzvy poskytovateľa  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávného kraja pre poskytnutie dotácie z programu „ VEREJNÝ PRIESTOR A VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA " pre rok 2019 nám bola schválená dotácia vo výške 1.000 € na činnosť s názvom ,,Kamerový systém v obci Košťany nad Turcom ".


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka