Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osobnosti obce

Osobnosti obce Košťany nad Turcom

Samuel Šípka – národný dejateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti (nar. 19.2.1827 v Košťanoch – úmr. 15.5.1917 v Turč. Sv. Martine, pochovaný na Národnom cintoríne v Martine) Roku 1844 – 1848 študoval na evanjelickom lýceu v Levoči, kde sa dostal do kruhu národne uvedomelej mládeže pod vedením Pavla Dobšinského. Úzke priateľstvo ho spájalo aj s básnikom Jánom Bottom. V revolučných pohyboch 1848 – 1849 sa pridal k dobrovoľníkom a zúčastnil sa v Lipt. Mikuláši na stretnutí národovcov u Michala Miloslava Hodžu. Po štúdiách trvalo žil a pôsobil v Turč. Sv. Martine, kde sa aktívne zúčastňoval na jeho formovaní na kultúrno-politické a hospodárske centrum Slovákov v Uhorsku. Spoluorganizátor Memorandového zhromaždenia (1861) a valných zhromaždení Matice Slovenskej, augustových slávností a podujatí Živeny, spoluzakladateľ  Sporiteľne, Priemyselného spolku, iniciátor založenia a prvý zbormajster Slovenského spevokolu (1872), z ktorého sa neskôr vyvinulo Slovenské komorné divadlo. Publikoval v dobovej slovenskej tlači najmä o dianí v Turci.

Ján Párička – kníhtlačiar, vydavateľ a redaktor ( nar. 26.4.1882 v Košťanoch – úmr. sept. 1914) Od roku 1895 absolvoval maďarskú vyššiu obchodnú školu v Martine, za obchodníka sa učil v Těšíne, vandrovku vykonával v rodinnom podniku v Rusku. Povolanie obchodníka ho však nenapĺňalo, stal sa kníhtlačiarom.  V tejto profesii uplatnil obchodného ducha a ako majiteľ Salvovej kníhtlačiarne v Ružomberku (1910 – 1914) nielen posunul, ale dlhodobo ovplyvnil vývin slovenskej knižnej kultúry v prvej polovici 20. stor. Zbieral ľudové piesne, hry, zvykoslovie, prekladal z ruštiny. V Občianskej besede v Ružomberku vyučoval mládež slovenčinu a viedol kurz ruštiny. Ako vydavateľ venoval mimoriadnu pozornosť zostavovaniu a vydávaniu kalendárov pre pospolitý ľud.

Ivan Zbíňovský – entomológ, cestovateľ, povolaním obchodník (nar. po 1875 – úmr. 1917 v Moskve?) Malo známa osobnosť slovenskej prírodovedy, mimoriadne vzdelaný a svetaskúsený. Jeho matka Zuzana, rod. Staričková pochádzala z Koštian. Po štúdiách pracoval v obchode Bratov Országhovcov vo Varšave, kde nadviazal kontakty s tamojšími vzdelancami, inteligenciou a poľskou šľachtou. Okrem slovenčina ovládal poľštinu, ruštinu, nemčinu, maďarčinu, japončinu a španielčinu. Jeho zberateľské, cestovateľské a vzdelávacie ambície podporoval jeho starší brat Aladár, manžel Oľgy, rod. Páričkovej. Precestoval cez Áziu až do Japonska ako obchodný agent francúzskych firiem, bol aj na Kanárskych ostrovoch, v Španielsku, Portugalsku, Ecuádore a i.  Na týchto cestách zbieral vzácny exotický hmyz, zvlášť motýle, čomu sa venoval už od detstva. Medzi zberateľmi boli viacerí záujemcovia o jeho zbierku, on ju však roku 1913 daroval Slovenskému národnému múzeu v Martine. Časť jeho zbierky
- motýle - je dnes v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine a časť zbierky - chrobáky, exotický hmyz -
je v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Andrej Polonec – etnograf, vedec a muzeológ, pôvodne učiteľ (nar. 22.12.1906 v Košťanoch – úmr. 26.10.1984 v Bratislave, pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave). Pochádzal z roľnícko-šafraníckej rodiny, maturoval na gymnáziu v Martine, v rokoch 1927–1951 učil na rôznych miestach; všade venoval pozornosť zberateľstvu, štúdiu ľudovej kultúry a jej propagácii odbornými článkami a prednáškami. Od 1931 externe spolupracoval so Slovenským národným múzeom (SNM) v Martine, 1939-1944 bol neplateným kustódom jeho národopisných zbierok, 1952-1974 bol stálym pracovníkom SNM v Martine. PhDr. (1948), CSc. (1969), vyznamenaný Cenou Andreja Kmeťa (1970) a Cenou obce Košťany nad Turcom, in memoriam (2004). V 60-tych rokoch minulého storočia viedol tím poverený odbornou prípravou a realizáciou Múzea slovenskej ľudovej architektúry a bývania pri SNM (Múzea slovenskej dediny) v Jahodníckych hájoch pri Martine.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka