Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územné konanie

Územné konanie

Územné konanie

podľa ust. §-ov 35 a 39b stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a §-u 3 vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia (v podstránke Tlačivá č.1)
 • List vlastníctva
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Vyjadrenie správcov sietí technického vybavenia
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x spracovaná oprávnenou osobou
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Návrh spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade Košťany nad Turcom.

Poplatok

Podľa položky 59 písm. a), b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch – uvedené v tlačive návrhu
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Vyhľadanie hrobového miesta

Zmluvy o nájme hrobových
miest

Aktuálne počasie

Cestovný poriadok

Centrálna úradna
elektronická tabuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka